Ogłoszenie
Nieaktualne

Nowy regulamin praktyk zawodowych

Dziekan Wydziału Matematyki UwB wprowadza nowy Regulamin studenckich praktyk zawodowych na WM UwB.

Ogłoszenie zamieszczone: 2020-11-20 11:20, ważne od: 2020-11-20 do: 2020-12-24.
Więcej ogłoszeń...