System jakości kształcenia

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny

 1. dr Aneta Sliżewska - Przewodniczący
 2. dr Tomasz Czyżycki
 3. dr Maciej Horowski
 4. dr Małgorzata Hryniewicka
 5. dr Karol Pryszczepko
 6. dr Marzena Szajewska

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 1. dr Krzysztof Petelczyc - Przewodniczący
 2. dr Maciej Horowski
 3. dr Urszula Ostaszewska
 4. dr Agnieszka Stocka
 5. mgr Elwira Wawreniuk
 6. mgr Karolina Wojciechowicz
 7. przedstawiciel studentów

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

 1. dr Krzysztof Petelczyc

Akty prawne

Sprawozdania